Job i RE-ZIP

Vores vision
Visionen for RE-ZIP er at stoppe brugen af engangsemballage i e-handlen.

Vores mission
Selskabets mission er at udvikle og sælge cirkulær emballage, og i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. Vi vil være den foretrukne partner til genbrug af forsendelsesemballager for e-handlen. Derfor skal vores services være billige, ansvarligt udført og lette at bruge for både forretninger og slutbrugeren.

Vores produkt
RE-ZIP sælger ikke kun cirkulær emballage. Vores produkt er i lige så høj grad vores IT-platform, der omfatter RE-ZIP Manager og RE-ZIP appen, og returinfrastruktur. Tilsammen danner det RE-ZIP loopet, der gør struktureret genbrug af emballage muligt.

Vores kultur
Vores mantra er, at vi arbejder sammen for at gøre en forskel. Vi har ikke faste afdelinger, og vi hjælper altid hinanden med at komme i mål med opgaverne. Vi tror på, at input fra mange forskellige vinkler giver bedre resultater, end hvis vi holder os inden for faste afdelinger.

Derfor vil dit arbejde i RE-ZIP også være defineret ud fra roller og ikke ud fra titler eller anciennitet. Det betyder også, at du i høj grad har mulighed for at udvikle et arbejdsliv, der bliver ved med at motivere dig.

Det gode kollegaskab er uundværligt i RE-ZIP, derfor navigere vi efter nogle fælles kulturprincipper. Det betyder, at alle har medansvar for at opretholde en god kultur og godt samarbejde. Vi er ærlige overfor hinanden og der er altid plads til at stille spørgsmål. Vi er en virksomhed med fart på, og derfor arbejder vi alle proaktivt til udviklingen af fremtidens RE-ZIP. Vi ved, at det er naturligt at fejle, men vi har også anvar for at lære af vores fejl. Når vi kommer i mål med en opgave, tager vi os tiden til , at fejre det.

Arbejde skal passe ind i hverdagen
I RE-ZIP holder vi af at ses på kontoret, så vi kan idéudvikle, samarbejde, holde gang i de løbende bordtennisturneringer og mødes over en hyggelig fællesfrokost. MEN vi tror også på, at det er sjovere at gå på arbejde, når der er frihed til at tilpasse arbejdstiden til livet i stedet for at tilpasset livet til arbejdstiden. Derfor har du fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde, så længe det ikke går ud over løsningen af opgaver og det sociale fællesskab.

Personalefester
Den første fredag i hver måned holder vi fredagsbar på kontoret. Nogle gange mødes vi bare over en øl og andre gange kan der være arrangeret temaer eller aktiviteter, såsom en tur på vandet. Der afholdes minimum 1 gang årligt en personalefest for alle medarbejdere. Ud over fredagsbar og personalefester, sætter vi også tid af til at fejre vores succeser.